English | français | Nederlands

Namaya Yoga

Prijzen

Prijzen Namaya Yoga Den Haag

Vanaf september 2017

Abonnement voor gemiddeld 4 lessen per maand € 36 per maand voor Namaya Yoga in Vruchtenbuurt en Bloemenbuurt.  Opzegtermijn 1 maand!         

Yoga @ The Hungry Mind: Per semester € 9.00 x het aantal lessen. Losse lessen @ The Hungry Mind € 15                        

Proeflessen overal, dus in alle zalen € 10. Losse lessen € 15 

Strippenkaart bij Zinaaz

5x is € 55, binnen 2 maanden op te maken

10x is € 105 binnen 3.5 maanden op te maken

Extra les yin yoga en 2de les per week € 7, per maand € 28

Bij maandbetaling graag overmaken of betalen vóór het eind van de 2de week van de maand op mijn ING rekening nummer NL 66 INGB 0006 6622 47                                                        

Inspirational Ademwerk Sessies

De kosten voor een workshop in een groep zijn  €45. Eerste privé sessie € 100, daarna € 85 voor anderhalf uur tot 2 uur.              

Coaching Consult  

Eerste sessie, intake € 40,-                                                                                 Vervolgsessie € 65,- per uur

Ontspanning door massage met reiki

€ 50,- voor een uur en € 28,- voor een half uur.

Reiki, Namaya healing

€ 50,- voor een uur en € 28,- voor een half uur.

 

Logo door Wendy Kulsdom